Vezetői felelősség törvényi változások Magyarországon

A 2014 márciusában életbe lépő új Ptk. drasztikusan változtat a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőire vonatkozó felelősségi szabályokon. Az új rendelkezés szerint a jövőben a vezető tisztségviselők a tisztségükkel összefüggésben harmadik feleknek okozott károkért a saját társaságukkal egyetemlegesen felelnek a kárt szenvedett harmadik személyekkel szemben.

Mit is jelent ez?

A Korlátolt felelősségú társaságok (Kft), illetve Részvénytársaságok (Zrt,Nyrt)  vezetői korlátlan magánvagyonuk terhére is perelhetőek lesznek a vezetői döntéseik következtében!!

A csődtörvény 2009-től életbe lépett módosítása következtében egy felszámolás, vagy csődeljárás kapcsán már most is perbe hívhatók a vezető tisztségviselők (ügyvezető, vezérigazgató,  igazgatók, felügyelő bizottság, igazgatóság, ..), sőt a tulajdonosok is, amennyiben fennáll a gyanú, hogy a fizetésképtelenségi helyzet kialakulásakor nem a hitelezők érdekeit tartották szem előtt, hanem a tulajdonosokét. Ezen rendelkezés érvényesítésére már befejeződtek perek, és számtalan folyamatban van, amelyben a felszámolás során a hitelezők perbe hívták a vezetőket, tulajdonosokat teljes magánvagyonuk terhére.

Tavasztól harmadik felek bármely vezetői döntés következtében jogieljárást indíthatnak direktben a vezető ellen is, nem szükséges felszámolási, vagy csödeljárás az érvényesítéshez!!

Szakértői csapatunk teljeskörű segítséget nyújt ügyfeleink számára a vezetői felelősség változó törvényi szabályozása, illetve a vezetők, tulajdonosok számára a lehető legnagyobb biztonságot nyújtó biztosítási módozatok tekintetében.

Konferencia sorozatunk állomásai:

2014.02.12 Székesfehérvár Hotel Magyar Király

2014.02.13 Budapest Lion's Garden Hotel

2014.02.26 Budapest Lion's Garden Hotel

2014.03.05 Veszprém - Betekints Hotel ****

2014.03.12 Debrecen - helyszín egyeztetés alatt

További tervezett helyszínek:

2014.03.19 Pécs

2014.03.24 Budapest

2014.04.03 Győr

2014.04.10 Szeged

Jelentkezzen konferenciasorozatunk valamely állomására, hogy felkészüljön a változásokra!